Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie
nieruchomości:

Powierzchnia
nieruchomości:

Opis
nieruchomości:

Przeznaczenie
w planie miejscowym:

Cena wywoławcza
nieruchomości :

Łączna wartość:

Forma zbycia

nieruchomości:

Termin wnoszenia opłat :

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:

Obręb Ordzin
lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6

Działka zabudowana
nr 34/3 pow. 2 804m2
księga wieczysta PO1A/00023133/7

Udział we współwłasności działki nr 34/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wynoszący
161/1000 części.

Pow. lokalu
mieszkalnego 43,47
m
2

w tym:

kuchnia 12,17 m2
pokój 23,01 m2
pokój 5,25 m2
łazienka 5,25 m2

Pom. gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 12,25 m2

Działka zabudowana położona w strefie zabudowy mieszkaniowej

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Za gotówkę:

wartość lokalu i pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem bonifikaty

53 715,00 – 70% = 16 114,50 zł.

Razem: 16 114,50 zł.

 

Na raty:

53 715,00 – 50% = 26 857,50 zł.
Pierwsza wpłata 15% = 4 028,63 zł.

Kwota 22 828,87 zł. rozłożona
na 9 rat po 2 536,54 zł.

Za gotówkę

16 114,50 zł.

 

Na raty

pierwsza wpłata

4 028,63 zł.

Najemca

Janecka Sylwia
Janecki Piotr

Sprzedaż bez przetargu

 

Art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1899)

Ustaloną wartość nieruchomości uiszcza się przed zawarciem aktu notarialnego

6 tygodni licząc
od dnia
wywieszenia

 

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. .U z 2021 r. poz. 685 ze zm.) zwalnia się z podatku VAT

  2. Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  3. Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

a) są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,

b) przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1, tel. (061) 29-13-065 wew. 308

  2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko (parter), u sołtysa wsi Ordzin na stronie internetowej BIP Urzędu (http://bip.obrzycko) w zakładce gospodarka nieruchomościami sprzedaż i dzierżawa oraz informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

Wykaz wywieszono dnia ………………………….…. 2021 r.
Wykaz zdjęto dnia ............................................... 2021 r.Wyświetleń strony: 178
Data wytworzenia: 29-11-2021, 12:46:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 29-11-2021, 12:50:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego