Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Z A W I A D O M I E N I E o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Obrzycko, dnia 29.11.2021 r.

SSO.6220.26.202

 

Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.11.2021 roku zostało wszczęte

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków”, zlokalizowanej na działce nr. 27/22 obręb geodezyjny Kobylniki

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, Al. Jana Pawła II 1, tel. 61-29-13-065 wew. 212.

 

 

Otrzymują:

1. Strony wg rozdzielnika

w aktach sprawy,

2. a/a

 

Do informacji:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

  2. tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 

 

Sprawę prowadzi:

Paweł KlauseWyświetleń strony: 76
Data wytworzenia: 29-11-2021, 12:42:47 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 29-11-2021, 12:44:33 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego