Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 57/2 w obrębie Koźmin, Gmina Obrzycko


Obrzycko, 13.06.2022 r.

SSO.6220.4.2022

ZAWIADOMIENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 57/2 w obrębie Koźmin, Gmina Obrzycko”

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.. z 2022 r. poz. 1029),

Zawiadamiam

że w dniu 13.06.2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 57/2 w obrębie Koźmin, Gmina Obrzycko”, po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U.. z 2022 r. poz. 1029) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl

                2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko

                3. Strony według rozdzielnika

                4. a.a.

 

sporządził:
Paweł Klause (61-29-13-065)Wyświetleń strony: 30
Data wytworzenia: 15-06-2022, 08:28:48 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-06-2022, 08:30:45 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego