Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dot. zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gm. Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 22-06-2022
Data zakończenia przetargu: 30-06-2022


SPROSTOWANIE

dotyczy: złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dot. zadania: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko”.

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert. Prawidłowy termin składania ofert określony jest w punkcie 11 zapytania ofertowego PZP.271.1.2022 z dnia 22.06.2022 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający dokonuje następującego sprostowania treści zapytania ofertowego:

Jest:

11. b. Termin składania ofert upływa dnia 04 lipca 2022 roku o godz. 1000.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia powinno być:

11. b. Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2022 roku o godz. 1000.

 


Obrzycko, 22.06.2022

PZP.271.7.2022  
 


Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

 

Wójt Gminy Obrzycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dot. zadania pn. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki, gm. Obrzycko".

Szczegóły postępowania w załącznikach.Wyświetleń strony: 97
Data wytworzenia: 22-06-2022, 08:46:17 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 22-06-2022, 09:10:34 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 28-06-2022, 11:10:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego